Huisregels

Corona-protocol 

Het protocol is gebaseerd op de eisen en voorwaarden zoals die door het Ministerie en het RIVM zijn gesteld. Ook zijn de protocollen die onder andere voor de fysiotherapeuten en andere paramedici in de reguliere gezondheidszorg zijn opgesteld, meegenomen als referentiemateriaal.

  • Het dragen van mondkapjes en andere beschermende middelen tijdens een behandeling is volgens de richtlijn bij een praktijk aan huis niet nodig.
  • Cliënten blijven alsnog thuis indien zijzelf of een van hun huisgenoten symptomen hebben van Corona.
  • Groet elkaar zonder aanraken (geen handen geven).
  • Niezen of hoesten doe je in een papieren zakdoekje, dat je meteen wegwerpt in een prullenbak. Als dat niet mogelijk is, dan niezen of hoesten in je elleboog.
  • Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel.
  • Bij gesprekken 1,5 m afstand houden.
  • Indien de 1,5 m gewaarborgd kan worden zijn verder geen beschermende middelen noodzakelijk.
  • Conform de richtlijnen van het RIVM is het in een praktijk aan huis, op dit moment niet noodzakelijk PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) te gebruiken bij de behandeling van niet van Covid-19 verdachte cliënten, ook niet als binnen de 1,5 meter moet worden behandeld. Uiteraard kan deze stellingname van het RIVM veranderen. In dat geval zal dit protocol worden aangepast.

.