Traditional Chinese Medicine (TCM)

De TCM vindt haar wortels in het taoïsme. Een filosofie die uitgaat van de samenhang en het evenwicht tussen mens en omgeving op elk denkbaar niveau. De verbindende factor is het begrip “energie”. Energie die in zijn dichtste vorm materie wordt en in zijn meest ijle vorm zorgt voor kosmische processen. Het is dus in feite dezelfde energie die zorgt voor de opeenvolging van de seizoenen en voor eb en vloed, als voor onze warmtehuishouding, voor onze immuniteit, voor onze spijsvertering, voor ons stemgeluid.

Deze energie maakt ons onlosmakelijk verbonden met de wereld om ons heen. De beweging van energie, zowel binnen ons lichaam, als tussen ons en de buitenwereld, wordt veroorzaakt door de spanning tussen de twee energetische tegenpolen: yin en yang.

.